ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error:การเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาError:สถิติการเข้าใช้งานระบบ

6290
 

Error:Realtime UP PublicationCitation report for 981 resultsfrom Web of Science Core Collection between 2001-2020

***Data Source: Web of Science (WoS)
***Data updated: 23/10/2563Citation report for 1,306 resultsfrom Scopus Core Collection between 2008-2021

***Data Source: Scopus
***Data updated: 23/10/2563